திபா விண் தாகம் – 2

Tamil Kamakathikal – திபா விண் தாகம் – 2

View all stories in series

Tamil Kamakathaikal – திபா வின் தாகம் பாகம் 2

நாண்பா்காலே இது என் முதல் கதை தவறு கலுக்கு வறுந்துகிரோன் என்னை தொடா்பு மற்றும் காறுத்துகள் மற்றும் விமாா்சனங்கலுக்கு என்றா மின்அஞ்சல் மிகவரியை அனுகவும்

இது ஓரு தொடா்கதை

நானும் ஆவலாக
gast house வாந்தடய்தோண் கலிங் பெல்அமிக்கியா அமிக்கியா உடன் திபா வந்து கதவை திறந்தல் உல்லோ சொல்லும் முன் ஓரு நிமிடம் மனம் கணத்ததூ நான் சொய்வது சரியா என்று சரி தான் அவலும் பொண்தநே அவலுக்்கும் ஆசைகல் உன்டல்வா அவல் கணவா் உடன் திருப்தி அடைந்திருந்தல் என் அவள் இன்னும் ஓருவரை தோடுகிரால்

சரி நமது அசைகலுடன் அவலையும் திருப்தி படுத்தா வோண்டியா கடமை எனக்கு உல்லது
உல்லே சொன்ரோன்் திபா மிகவும் அமைதியாக இருந்தல் நான் சொன்று சோபவில் அமார்தோன் திபா மிகவும் மன ஊலைசலில் இருந்தால் அது அவல் முகத்தில் பிரதிபலித்தது

நான் அமைதியாக எலுந்து போட்ரும் சொன்றோன் gmக்கு”கால் சொய்து விசயாத்தை சொன்னோன்
அப்படியோ ஓறு நிபந்தனையும் விதித்தோன் அது :திபா இன்னும் 10 நிமிடத்தில் என்னுடன் இனையாவில்லை என்றால் நான்”உன் மணைவிக்கு மொயில் அநிப்பிவிடுவோன்” என்று. gm சரி அவல் கென்ஞம் பயந்த சுாபவம் நான் போசுகிறோன் என்றாா்.

அடுத்தா 5 நிமிடத்தில் திபா வந்துவிட்டால் திபா என்னிடம் உனக்கு என்னா வோநுமோ அதசொச்சுகோ என்று ஓறு மரம் போல் சொன்னால்

எனக்கு அது தோவை இல்லை எனக்கு அவல்வோண்டும் ஆனல் அவல் என்காதலுடன் மற்றும் காமத்துடன் என் ஆசைகலுக்கு இனங்கும் ஓரு காம மோகினியாக,

என்னா சொய்வது யோசினைக்கு பிராகு திபா வை அலைத்து கட்டிலில் அமரா சொன்னோன்
அவலும் வந்து என் அரூகில் அமா்தாள்
நான் திபாவிடம்: ஏ திபா உனக்கு கேலட்டு பூள் தான் வொனூமா எங்கா பூள் வோணமா

திபா:………….
நான்: சொல்லுடி ?
திபா……………

நான்:இங்கா பாரு திபா இப்பா உன்னா என்னால என்னா வோனுநா சொய்யா முடியுாம் ஆண அந்தா மாதிரி என்னா சொய்யா வெச்சாராத

திபா:அப்படி எல்லாம் எதுவு சொய்யா வொண நி சொல்லு நா சொய்ரா
நான்?:நீ எதுவும் சொய்யா வோந நா சொல்ராத கோட்டுநட்துக்கா அது போதும்
திபா:நா எங் கோக்கானும் ?

நான்: அதா அந்தா கோலவன்ட கோலு அவன் முணு நாள் உன்னா எங் கஸ்டாடி
ல அநிப்பி இருக்கா தொரியு இல்லை நா சொல்ரதா நீ சொய்யானும் இல்லை நா உனாக்கு அவானுக்கு தான் பிராச்சனை எனக்கு நோ லாஸ் பூரீச்சு நாடந்துக்கா,,
திபா:எனக்கு தொரியும் சொல்லு நா என்னா சொய்யனு ?

நான்:இந்த முணு நாள் உன் போன் சுவிச் அப்லாத இருக்கணும் நீ &amp: ரோவதி இராண்டு போரும் நா சொல்லாம gast house விட்டு வொலியா போககுடது உ டிராஸ்ச நா அவுத்தோனா நா சொல்ரா வாரைக்கும் வோரா டிராஸ் போடககுாடது

அதோ மாதிரி sex லே நா சொல்ரா எல்லாத்யுமோ நி சொய்யனும் எப்பா stert பன்னானு” எப்பாstop பன்னானு நா தான் முடிவு பன்னனு”முரண்டு பிடிக்கா குடது நா எத்தானு மணிக்கு குப்பிடாலும் நீ வரணு அது பகல் நாலும் சரி நாயிட்டு நாலும் சரி உன் friende ரோவதி குாட ஓன்னா குருப் sex குடா பான்னுவோ அதுக்கு நி ஓத்துக்கனும் இது எல்லா கண்டாசன் ஓகோ நா சரி உனக்கு வோரா வலியும் இல்லே யோசிச்சு சொல்லு உனக்கு 30 min time
தரா :

திபா: எனக்கு வோர வலியும் இல்லே எனக்கு தொரியும் எனக்கு ஒகோதான் ஆனா இதுக்கு எல்லா ரோவதி எப்படி சம்மதிப்பா
நான்:அந்தா கவாலை உனக்கு வோனா திபா இதுக்கு எல்லா ஸ்க்சு போட்டு குடுத்தாதோ அவாதா
திபா: என்னா சொல்ராநீ

நான்:ஓரு நாள் ரோவதியா அவ விட்டுலோ நா ஓத்துட்டு இருக்குராப்பா நீ தண்ணி பூடுச்சிட்டு போன உன்னோடா இரண்டு குடமு தானியா அடரத பத்துடோ வொரிலா”ரோவதி சூத்துலா எா பூலா சொருவிட்டா அவா வலிலா அலுதிட்டா அப்ப தான் என் டா னு கொட்டா நானு உன்மையா சொல்லிடா அப்ப தான் சொன்னா திபா தான உனக்கு வோனு நா டய்ம் பாத்து சொல்ரோ அப்ப நீ அவால நீ உன் இஸ்டாம் போலா வொச்சு சொய்யனு உங்கா அபிஸ்லா”நீ gm குாட இருக்கோனு சொன்னாது குாட அவதா அதாநலா தான் அன்னைக்கு நா ரோடியா இருந்தோ.

சரி சரி உனக்கு டைம் இல்லோ ஏ தம்பி இரண்டு நாள உனக்கு வோயிடிங்கு சிக்கரம் சொல்லு.
திபா: இரு இரு அவால ஓரு நாள் நா வோச்சுக்கிரோ அந்தா புன்டா மாவ எண்னா”சிக்கா வேக்கிராலா :
நான்:அந்தா கவலை உனக்கு வோனா உங்கா உங்கா இரண்டு புண்டோ லையும் நா வொக்கிரோ வாடி திபா வாந்து ஊ குதியா விரிடி

திபா:நா குலுச்சிட்டு வார நி”வோயிட்டு பான்னு
நான்:எய் இரு நான் தா சொன்னோ இல்லே இப்பா உன் டிரஸ்சா நி அவுக்கா குடாது இந்தா முணு நாலு என் சாய்ஸ்தா எப்பா அவுக்காங எப்பா போடங நாதான் சொல்வே

திபா: அது இல்லே களைலோ இருந்து ஓரோ அலச்சல் உடம்பு காச காசனு இருக்கு அதான்
நான்:அதோல்லா வோண நீ எனக்கு இப்படி யோதான் வோனு நா உன்னா இன்னு காசக்காவோ இல்லையோ சரி வா பொட்ரும் போலா இல்லை நா ரோவதியும் பாவடை துக்கிட்டு வாந்து பங்கு கோப்பா
(இனி நடப்பவை களை நாநோ தொடா்கிறேன்)

திபா என் கனவு உலகா நாயகி இன்றூ என்னுடன் தனி அறையில் :
ரோவதி அலைத்து ரேடியா என்று வினவினேன் அவலும் புரிந்து கொண்டாள் நான் அறையிநுல் அவலாக காத்திறுந்தேன்

வாசலில் என் காமா சூத்தலகி திபா காய்யில் ரோவதி கொடுத்தா அதோ பால் சொம்புடன்.
(அந்தா பாலில் உணா்சிகளை துண்டும் மறுந்து கலக்க பட்டு இறுந்தது
அது எண் என்று விரைவில் தொறியும்) சரி கதைக்கு சொல்வேம்

அவல் அவலுடன் உல்லே வத்தாள் நான் காமத்துடன் அவள் கை பற்றி கட்டிலில் அமரா சொய்தோன் பால் சொம்பை என்னிடம் கெடுத்தாள் நானும் அதை வாங்கி ஓரு வாய் பாறுகி விட்டு மிதத்தை அவலை பருகா சொய்தேன் அவலை இரு கரம் பற்றி என்மடியில் அமரா சொய்து அவல் காது மடலை சிரிதாக நக்கி விட்டு அவள் முகம் திறுப்பி அவள் உதட்டு உடன் உதடு போறுத்தி அவள் இதல் ரசத்துடன் இன்பாத்தயும் அனு பவித்து கொண்டே அவல் முந்தனை யை சரிய விட்டு அந்தா முலை சாரி மலை சரிவில் முகம் புதைத்து அவல் பொண்மையை ஆலா தொடங்கிநோண்.

தொடறும்.
நாண்பார் களோ அடுத்தா பாகம் விரைவில் வொலிவாறும் தொடாா்ந்து அதரவு அளிக்கும் அன்பு வாசகா்கலுக்கு என் நன்றி.

மிண்டும் சந்திப்போம்.
விரைவில் பாகம்3 மிண்டும் சந்நிப்போம்

1 Comment

Add a Comment
  1. சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர் but correct your spelling mistakes please please

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *