திபா விண் தாகம் – 3

Tamil Kamakathikal – திபா விண் தாகம் – 3

View all stories in series

Tamil Kamakathaikal – திபா வின் தாகம் பாகம்3

நாண்பா்காலே இது என் முதல் கதை தவறு கலுக்கு வறுந்துகிரோன் என் தொடா்புகளுக்கு மற்றும் காறுத்துகள் மற்றும் விமாா்சனங்கலுக்கு என்றா மின்அஞ்சல் மிகவரியை அனுகவும்
இது ஓரு தொடா்கதை

முதல் இரண்டு பாகங்களை”படிக்காதவா்கள் படித்துவிடுமாறு கோட்டுகொல்கிரோன் ”
இனி

எங்களின் திட்ட படி திபாவை ஓரு வலியாக ஓத்து கொல்லா வய்து அகி விட்டது இனி திபா விண் தாகத்தை தனிப்பது என் தாலையாயா கடமை மற்றும் எனது ஆசைகலை திா்வுகனம் நாள் இது விடை கிடைக்காத பதில்கள் தான் பெண்ணின் மனது ,

அத்த இரண்டு மலைகள் வலியாக சொண்று அதன் உச்சியை அடைந்து அதில் இதல் பொறுத்தி வராத பாலின் ருசி உணா்ந்து அவல் மடியில் தலை சாய்ந்தா வன்னம் அவல் நானம் கொல்லும் முகத்தினை என் இரு கரம் தாங்கி அவல் முகம் எங்கும் முத்தம் எனும் காமத்தினை தொடங்கியா உடண் பட்டு போன பனை”மரம் என தீ யாக அவல் எரிவதை உணரா முடிந்தாது ,

இதுவரை அவல் கணவன் தவிா்த்து அவல் பதவிக்காகவும் பணத்திட்காகவும் முந்தி விரித்தாது அந்தா கிளவநுடன் மட்டும் தான் தட்போது 32வயது உடைய என்னிடம் அவல் சிறைபட்டு இறுக்கிறால் என் கனவு கன்னியின் போனியில் இறுந்து அந்த அமிா்தத்தை கடைந்து எடுத்து அவல் பொண்மையை என் அண்மையால் உணா்த்த வோண்டும் ;

அவல் முகம் எங்கும் முத்தா மலை பொலிந்து அவல் அகத்தினை மறைக்கும் அந்தா மறப்பினை துறந்து சிறு பில்லைக்கு பால் கொடுப்பது பொல் எனக்கு பால் புகட்டி கொண்டீந்தாள் நான் அப்படியோ அவலை மொத்தை மீது சய்து அவல் புடவையை முலுவதுமாக களைந்து அவல் மிது படா்ந்தோன் அவல் முகம் தொடங்கி அவல் பதம் வரை ஓரு அங்குலம் மீதம் இல்லாமல் என் இதல்”முத்தம் பதித்து அவல்”மீ திறுந்தா மிச்சா அடைகளையும் கலைந்து அவலை பிறந்தா மோனியாக கன்டூ ரசித்தா வன்னாம் நான் எனது அடைகளை கலைந்து அவல் மிது பய்தோன் என் 7″இன்சு தடி இப்போது ஆளம் தொரியாத குழி இன் வாசலை தோடி ஆவலாக துடிக்கிறாது அவல்”காலில் தொடங்கி முத்தா மிட்டு அந்தா புண்டை வரை சொண்று நீருத்தீ விட்டோன் stop.

இவா என்னா பத்தினி புண்டையா அப்ராம் எதுக்கு கவித்துவமாந காமம்
நம்மா எரியாக்கு வர ;

அந்தா புண்டைலா என்புலை ஓரோ எத்து எத்திட்டுன் அவ வலிலா ஆ கத்திட்டா இப்படி பன்றதுன்னு அவ அழத இதுக்கோ இப்படி அழத எப்படி சொல்லம் இப்ப தன் அரம்பிக்ரோன் இன்னு நொரய இருக்கு அந்தா புண்டா நா சொல்ராத கோக்கம வலிலா அலுதிட்டோ”இருந்தா பவம்தா எனக்கு ஓகோ அன என்னா பன்றாது திபா என் புலு கோக்காதோ

அப்படி யோ என் பூலா அவ குழிலா வசசிட்டோ அவ இரண்டு கம்பா புடிச்சு திருகிட்டோ அடிக்கா அறம்சோ அவ வலி கத்திட்டோ இருந்தா நா அவா பூண்டை யா கிலிக்காரது ண்ணு முடிவு பண்ணிட்டோன் என்னோ டா ஓவ் ஓரு அடிக்கு அவ”அலுதிட்டோ என்னா விட்டுறு அலுதிட்டு இருந்தா அவ அலா அலா எனக்கு அவா மோலா வொறி”தா அதிகாமச்சு அவா கால அப்படியோ வீ மதிரி விருச்சு புடுச்சுட்டு அவா புண்டையோட அடி அழம்வரைக்கு”என்பூலை இராக்கி ஆவால காதர விட்டடோன் ஆவா ஆஆஆஆஆஆஆஎன்னா விட்ரு ஆஆஆஆஆஆஆஆ plese ஆஆஆஆஆஆஹ்ஹ்ஹ்ஆஆ ன்னு கத்திட்டோ இருந்தா அத்தா ரும்புல்லா அவா சத்தாம் அப்படாயோ”அவா இரண்டு கலையும் வீ சொப்லா வச்சு அவா சூத்துக்கு கிலா ஓரு தலைகனை செருவி இரண்டு கலையும் போட்டு லா அமித்தீ புடுச்சிட்டு எண் பூலை சொறுகி அடிக்கா அராம்பிச்சோ அவா லால ஆலா முடியாமா அலுதிட்டு இருந்தா அவா வாய்லா இருத்து ஓரோ சத்தா தா ஆஆஆஆஆஆஆ என்……னா விட்று ஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆ விட்று டா பிலிஸ்ஆஆஆஆஆஆஆஆஅஆஆஆ பிலிஸ் டா திபா நீ கத்ததோ டீ எனக்கு இன்னு முடு அதிகம்த ஆகும்

மறுபடியும் போசினா மத்தனு அவாலா ஓறு பக்காம படுக்க வச்சு அவா முன்னடி இருந்தோ ஓரு கலை துக்கி புடுச்சிட்டு என் பூலா சொறுகி ஓக்கா அரம்பிச்சா

அந்தா ருமோ ஓரோ ஓலு சவுன்டு தன் ஸ் ஷ ஷஷஷஷஷஷ ஸ்ஷஷஷஷஷஷஸ் வோண ட ஸ் ஹஹஹஹ பிலிஸ் டா ஸ் ஸ் ஸ் வோணடா சொல்லிட்டோ இருந்தா அவா முகத்தா பாா்துட்டோ ஓத்துட்டு இருந்தோ அவா வலிக்குதுன்னு சொல்ராப்பா அப்படியோ ஓரு லிப் லிக் பன்ராது அப்பராம் அவ படும் இன்பா வோதனயா அவா முகத்து ரசிச்சிடோ ஓத்துடா இருந்தோ என்னலா சுகம் தங்கலோ ஓரு 15 நிமிசம் அப்படி அவால விடமா ஓத்துடு இருத்தோ அதுக்குல்லா அவா முணு தடவ தண்ணீ வுட்டுட தேடா புல்லா அவா தண்ணீ”வடுச்சுட்டு இருந்துச்சு சாரி இதுக்மோலா பன்னா அவா தாங்க மட்டா ன்னு நா என் புல் போா்ச அவால அடிச்சோ அவா என்னா தல்லி வுட்டா நா கட்டல் கட்டைல போய் உலுந்துடோ தலைலா சாம அடி நா தலைய தோச்சாட்டு இருந்தோ அவா ருமா விட்டு ஓட பத்தா பவம் அவா நால நடக்கா குடா முடிலா நா எந்திருச்சு போய் அவா ஓரு மார அலுத்தி புடுச்சுடோ பெட்டுக்கு இலுத்துட்டு வந்தோ அவா மருபடியும் என்னா தல்லா”பத்தா”நா வுடால ஓங்கி கண்னத்லா இரண்டு வச்சோ அவா ஆ சொல்லிடோ பெட்ல விலுந்தா நா அவா கய்யா இரண்டுயு கட்டிட்டு இப்பா தல்லுடி தோவிடிய னு சொல்லிடோ அவா ஓரு கல கட்டல் கம்பிலா கட்னோ அவா பிலிஸ் டா ரோம்ப வாலிக்குதுடா கொன்சாநேரம் கலுச்சு”பன்றா”பிலிஸ் டா அலுதுட்டு இருந்தா எனக்கு அது “சரினு” பட்டுச்சு இன்னைக்கு தான் பஸ்டு நாலு இன்னு இரண்டு நாள் இருக்கு இல்லோனு

ஆனா என் தம்பி இன்னு அடங்கலயோ

எனக்கு ஓகோ தன்டீ திபா என் பூலுக்கு என்னா பதில் சொல்ரோ அவா அப்ப தான என் பூலா பஸ்டு டைம் பாக்குரா அதூ ராக்கொட் மாதிரீ”நின்னுட்டு இருக்கு டோய் வோன டா ரொம்பா நாள்கலுச்சு”பொரிய பூலு உல்லா போகவும் ரோம்பா வலிக்குது டா பிலிஸ் டா ஓரு”அரைமணி”நேரம் கலுச்சு சொய்டானு என் பூலு அதா எல்லா கோக்ரா முடுலா இல்லா திபா சொல்லிடா ஆவா ஓரு கால புடுச்சு ஓரு” பாக்காம திருப்பி அவா சூத்துக்கு கிலா ஓரு தலைகன சொருவிட்டோ திபா உணக்கு பூண்டைதான வாலிக்குது உன் சூத்து பிரித்ன்டினு”சொன்னோ அவா டோய் வோனா”டா பிலிஸ் இதுவரைககும் நா”பன்னாது இல்லா டா அது ரொம்பா வலிக்குடா என்னா விட்றூடான்னு கொன்ச்சிட்டு இறுந்தா நா எதயும் கண்டுகமா ஆவா அலகு சூத்துலா என் பூலா லா பொயின்டு அடுச்சிட்டு இந்தோன்.

தொடரும் ….

நான் ரவி சொன்னை வாசி சொன்னை மற்றும் இதன் சுட்று வட்ரா பொண்கல் மட்டும் தொடர்புகொல்லவும்

நன்றி மிண்டும் சந்நிபோம்…

1 Comment

Add a Comment
  1. சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர் but correct your spelling mistakes please

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *