திபா விண் தாகம் – 3 Like

Tamil Kamakathikal – திபா விண் தாகம் – 3

View all stories in series

Tamil Kamakathaikal – திபா வின் தாகம் பாகம்3

நாண்பா்காலே இது என் முதல் கதை தவறு கலுக்கு வறுந்துகிரோன் என் தொடா்புகளுக்கு மற்றும் காறுத்துகள் மற்றும் விமாா்சனங்கலுக்கு என்றா மின்அஞ்சல் மிகவரியை அனுகவும்
இது ஓரு தொடா்கதை

முதல் இரண்டு பாகங்களை”படிக்காதவா்கள் படித்துவிடுமாறு கோட்டுகொல்கிரோன் ”
இனி

எங்களின் திட்ட படி திபாவை ஓரு வலியாக ஓத்து கொல்லா வய்து அகி விட்டது இனி திபா விண் தாகத்தை தனிப்பது என் தாலையாயா கடமை மற்றும் எனது ஆசைகலை திா்வுகனம் நாள் இது விடை கிடைக்காத பதில்கள் தான் பெண்ணின் மனது ,

அத்த இரண்டு மலைகள் வலியாக சொண்று அதன் உச்சியை அடைந்து அதில் இதல் பொறுத்தி வராத பாலின் ருசி உணா்ந்து அவல் மடியில் தலை சாய்ந்தா வன்னம் அவல் நானம் கொல்லும் முகத்தினை என் இரு கரம் தாங்கி அவல் முகம் எங்கும் முத்தம் எனும் காமத்தினை தொடங்கியா உடண் பட்டு போன பனை”மரம் என தீ யாக அவல் எரிவதை உணரா முடிந்தாது ,

இதுவரை அவல் கணவன் தவிா்த்து அவல் பதவிக்காகவும் பணத்திட்காகவும் முந்தி விரித்தாது அந்தா கிளவநுடன் மட்டும் தான் தட்போது 32வயது உடைய என்னிடம் அவல் சிறைபட்டு இறுக்கிறால் என் கனவு கன்னியின் போனியில் இறுந்து அந்த அமிா்தத்தை கடைந்து எடுத்து அவல் பொண்மையை என் அண்மையால் உணா்த்த வோண்டும் ;

அவல் முகம் எங்கும் முத்தா மலை பொலிந்து அவல் அகத்தினை மறைக்கும் அந்தா மறப்பினை துறந்து சிறு பில்லைக்கு பால் கொடுப்பது பொல் எனக்கு பால் புகட்டி கொண்டீந்தாள் நான் அப்படியோ அவலை மொத்தை மீது சய்து அவல் புடவையை முலுவதுமாக களைந்து அவல் மிது படா்ந்தோன் அவல் முகம் தொடங்கி அவல் பதம் வரை ஓரு அங்குலம் மீதம் இல்லாமல் என் இதல்”முத்தம் பதித்து அவல்”மீ திறுந்தா மிச்சா அடைகளையும் கலைந்து அவலை பிறந்தா மோனியாக கன்டூ ரசித்தா வன்னாம் நான் எனது அடைகளை கலைந்து அவல் மிது பய்தோன் என் 7″இன்சு தடி இப்போது ஆளம் தொரியாத குழி இன் வாசலை தோடி ஆவலாக துடிக்கிறாது அவல்”காலில் தொடங்கி முத்தா மிட்டு அந்தா புண்டை வரை சொண்று நீருத்தீ விட்டோன் stop.

இவா என்னா பத்தினி புண்டையா அப்ராம் எதுக்கு கவித்துவமாந காமம்
நம்மா எரியாக்கு வர ;

அந்தா புண்டைலா என்புலை ஓரோ எத்து எத்திட்டுன் அவ வலிலா ஆ கத்திட்டா இப்படி பன்றதுன்னு அவ அழத இதுக்கோ இப்படி அழத எப்படி சொல்லம் இப்ப தன் அரம்பிக்ரோன் இன்னு நொரய இருக்கு அந்தா புண்டா நா சொல்ராத கோக்கம வலிலா அலுதிட்டோ”இருந்தா பவம்தா எனக்கு ஓகோ அன என்னா பன்றாது திபா என் புலு கோக்காதோ

1 Comment

Add a Comment
  1. சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர் but correct your spelling mistakes please

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *