திபா விண் தாகம் – 4 Like

Tamil Kamakathikal – திபா விண் தாகம் – 4

View all stories in series

Tamil Kamakathaikal – நாண்பா்காலே இது என் முதல் கதை தவறு கலுக்கு வறுந்துகிரோன் என் தொடா்புகளுக்கு மற்றும் காறுத்துகள் மற்றும் விமாா்சனங்கலுக்கு என்றா மின்அஞ்சல் மிகவரியை அனுகவும்
இது ஓரு தொடா்கதை

முதல் முன்று பாகங்களை”படிக்காதவா்கள் படித்துவிடுமாறு கோட்டுகொல்கிரோன் ”
இனி ;

சொன்னை மற்றும் சொன்னை சுற்று வட்டார பொண்கள் மட்டும் தொடா்புகொல்லவும் 25வயதுக்கு மோல் உல்லவா்கள் மட்டும் ஓரு நல்லா இனையாக நான் Ravi நன்றி

இனி….

நான் அடித்து கொண்டிருந்தா பொயிண்டு தீந்துருச்சு திபா சூத்துலா வச்சு லைய்டா ஓரு பிரஸ் குடுத்தோ என் சுன்னி தலைமடடும் உல்லோ போச்சு அவா அதுக்கோ ஊயிர் போரா மாதிரி கத்த நா டோய் வோனா டா வாலிக்குது டா பிலிஸ் டா புண்டைல வோனா இன்னுஓரு சாட் சொச்சுகா டா சூத்துலா வோனடா ரொம்பா வலிக்குதுடா பிலிஸ் டா, அலாத டி சொல்லம் ஓரு சாட் மட்டுதா சூத்தூலா அந்தா அட்டு அட்டுவியா இப்பா அட்டுடி திபா எனக்கு உன்நோடா சூத்தா பாக்கார எல்லா வந்து ஏறுடான்னு சொல்ரா மாதிரி இறுக்கும் இன்னைக்கு அதுக்கு பூஜை போட்ரா வோன்டியது தான்,

இன்னு கொன்ஜம் உல்லா விட்டோ உன்மைலயோ கன்னி சூத்து தா திபாக்கு நா உல்லா விடா விடா அவா வலிலா கத்திட்டு தலைகனை கடுச்சுட்டு இருந்தா நா அவா இடுப்பா கொட்டியா புடுச்சுட்டு ஓரோ ஏத்தா ஏத்திடொ அவா வலிலா கத்தி துள்ளுன கண்ணுபுல்லா தண்ணி அலுதிட்டோ என்னா என்டா இப்படி சாவடிக்கிரா பிலிஸ் டா ரொம்பா வலீக்கிது டா என்னா விட்ரு டான்னு கொன்ஜீட்டு இருந்தா

எனக்கு ஓரோ குசி நா பாத்து பாத்து ஏங்கன சூத்துலா இன்னைகு என் பூலு அவா சத்தம்போட்டு அலுதிட்டு இருந்தா எனக்கு இன்னு முடூதா அச்சு அதோ வொறிலா அவா சூத்தா கிலுச்சுட்டு இருந்தோ என் ஓவ் ஓடி ஆஆஆஆ ஆஆஆஆ ஆஆஆஆஆஆ ஆஆழாழா கத்திகிட்டோ வங்கனா எனக்கு சொம போதை அயிருச்சு

அவா சூத்தா கிலுச்சுடோ அவா மாரா” கொட்டியா புடுச்சு ட்டு 5 நிமிசம் விடாம அவா சூத்தா குத்திட்டு இருந்தோ ஆவா வலிலா காத்ராத கோட்டு ரோவதி உல்ல வந்த டோய் பாவன்டா அவா உட்றுடா ஓரோ நாள்ல எல்லதயும் கிலுச்சோன எப்படி டா அவா தங்குவா எனக்கு தண்ணிவரா மதிரி பில் அச்சு இரு டி பூண்டை இவா சூத்து லா பஸ்டு எண் தண்ணி தான் இருக்கஙா சொல்லிடோ ஓத்துடு இறுந்தோ திபா ரோவதிட்டோ பிலிஸ் டீ ரோவதி இவான பூலா வோலிலா எடுக்கா சொல்லுடீ என்னால முடிலா டின்னு அலுதிட்டு இருந்தா

அவா கத்தா கத்தா அவா முடியா பூடுச்சு இலுத்து அப்படியோ லிப் லக் பன்னிட்டு என் தண்ணியா அவா சூத்துலா ஆலாம”ஊட்டோ அப்படி யோ அவால இருக்கி கட்டி புடுச்சிட்டு என் கடைசி சொட்டு வரைக்கும் உல்லா விட்டுட்டு எந்துரிச்சோ பாவம் அவா லால வலி தங்கா முடியலா தோம்பி தோம்பி அலுதிட்டு இருந்தா ரோவதி அவா கய் கால் கட்டு எல்லாதயும் அவுத்து உட்டா டோய் பாடு இப்படி யா சொய்ரது என்ன தா அவா உன் கனவு கன்னிய இருக்கட்டும் அதுக்குநு இப்படி யான் ரோவதி திட்டிடு இருந்நா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *