Tamil Sex Stories – ஆசை தணிச்சுக்க நாள் Like

Tamil Sex Stories – ஆசை தணிச்சுக்க நாள்

Tamil Sex Stories காலையில் எட்டு மணிக்கு எழுந்து பல் விளக்கிய ேபாதுதான் அவளை பார்த்ேதன்.. மாடியிலிருந்து.. கீழே திறந்த பாத்ரு°மில்.. கனகா குளிப்பதற்காக புடவையை அவிழ்த்துக்் காண்டிருந்தாள்.. இரண்டு நாளாய் அவளைப் பார்த்துக் கொண்ிடிருக்கிறேன்். அவளுக்குள் இப்படி ஒரு கவர்ச்சி ஒளிந்திருப்பது ெதரியவில்ைல.. முலையிரண்டும் கும்ெமன்று விம்மிக் கொண்டிருந்தது.. உள் பாவாடையில் பின்புறம் குதிரைக்கு இருக்கிற மாதிரி பந்தாய் புடைத்திருந்தது..

Tamil Sex Stories

Tamil Sex Stories

நான் பல் விளக்க மறந்து ஆர்வமாய் பார்த்ேதன்.. பிளவுசை அவிழ்த்தாள்.. கறுப்பு பிராவுக்குள் இரண்டு இளநீர்கள்.. ஆஆ எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆகி விட்டது.. அப்ேபாேதே ஓடிப் ேபாய் அவைள வேைல ெசய்ய வேண்டும் ேபால் தவித்ேதன்.. கீழே பாட்டி இருந்தாள்.. அதனால் அவள் அடுத்து பிராவை அவிழ்க்க தளதளவென்று காட்சி தந்தது இரண்டு முலைகளும்.. பாவாைடயை உயர்த்திக் கட்டிக் கொண்டு குளிக்க ஆரம்பித்தாள்.. காலை கட்ைடயில் உயர்த்தி வைத்து ெதாடைகளைக் கரட்டினாள் எனக்கு வெறி கூடிக் கொண்டே ேபானது..

அவள் அதற்கு ேமல் உயர்த்த மாட்டாளா சாமானை காட்ட மாட்டாளா என்று தவித்ேதன்..அவள் குளித்து உடை மாற்றுகிற வரை கண் ெகாட்டாமல் பார்த்துக் ெகாண்டிருந்த என் சாமான் கசிந்து ேபாயிருந்தது…கனகாவுக்கு முப்பத்தைதந்து வயது.. கணவன் வெளி நாட்டில் இருப்பதால் பாட்டிக்கு துணையாய் அந்த வீட்டிலிருந்தாள்.. வீட்டில் என் பாட்டி மட்டும்தான் இருந்தாள்.. அரை மணி ேநரம் ேபாய் கனகா எனக்கு காப்பி எடுத்துக் கொண்டு அறைக்கு வந்தாள்.. சற்று முன் அவளை பார்த்த ேகாலம் என் உணர்ச்சியை துூண்டியது. வா கனகா சாப்ட்டியா என்றேன்..

இரண்டு நாளாய் ்நான் அவளிடம் பேசியதே இல்ைல.. இப்போ.து நான் அப்படிக் கேட்டதும் ெராம்ப ஆர்வமாய் சாப்ட்ேடன் தம்பி என்றாள்… நான் அவளை ெதாட்டுப் பார்க்க தவித்துக் கொண்டிருந்தேன்.. ஆனால் எப்படி ஆரம்பிப்பது என்றுதான் ெதரியவில்ைல.. அவள் கணவனைப் பிரிந்து இருக்கிறாள்.. உணர்ச்சியை ேலசாய் துூண்டி விட்டால் ேபாதும் படிந்து விடுவாள்.. நான் காப்பி தம்ளரை வாங்கி வைத்து விட்டு ஆமா சின்ன வயசுல நீதான் என்னை துக்கி வெச்சிருப்பியாமே என்றேன்..

ஆமா நீங்க என்கிட்டதான் ஆசையா இருப்பிங்க என்றாள்… நான் இப்பவும் ஆசையாதான் இருக்கேன் என்னை துூக்கி வெச்சுப்பியா என்றேன்.. இப்பவா என்று அவள் என் நோக்கம் புருியாமல் சிரித்தாள்.. சரி பரவாயில்ல நீ என்னை துூக்க வேணாம் நான் உன்னை துூக்கறேன் என்றேன்… ம்ம் துூக்குங்க பாக்கலாம் என்றாள்…என் காமம் அவளுக்கு புரியவில்ைல புரிய வைக்கும் ேநரம் வந்து விட்டது. மனசு படபடக்க நான் அவள் பின்புறமாய் போனேன்.. துூக்க போறேன் கத்த கித்த கூடாது என்றேன்..

நான் எதுக்கு கத்தப் பேரேறன் என்றாள்.. நான் கைகளை தேய்து விட்டுக் கொண்டு குனிந்து பின்புறமாய் அவளை வளைத்தேன்.. என் ைகள் அவள் ெதாடையிரண்டுக்குள்ளும் ்போனது.. அவள் சூத்தில் என் முகத்தை பதித்தேன்..அப்படியே துூக்குகிற மாதிரி அவளை இறுக்கி கட்டி பிடித்ேதன்.. என் கைகள் அவள் ெதாடை இடுக்குக்குள் ேபாய் விட்டது.. வலது கையை உள்ளே விட்டு நாலு விரலாலும் அவள் சாமானை அழுத்தி வருடினேன்…அய்யோ என்ன பண்றிங்க என்று பதறினாள் அவள்.. நான் விடவில்ைல.. நடு விரலால் அவள் துளையை ேதடி அந்த பிளவுக்குள் அப்படியும் இப்படியு=மாய் நிமிண்ட அய்யோ விடுங்க என்றாள்.. ஆனால் அவள் சொன்னாளே தவிர திமிரவில்ைல..

நான் நடுவிரலால் அப்படியே வீணை மாதிரி மீடட்டிக் கொண்டே இருக்க அவள் இப்படியும் அப்படியுமாய் ெநளிந்தாள்.. என் முகம் அவள் சூத்தில் இருந்தது.. அதில முத்தம் கொடுத்ேதன்.. விரல் இன்னும் ஆழமாய் இடம் ேதட அய்யோ விடுங்க விடுங்க என்று ஒரு வழியாய் விடுவித்துக் கொண்டு என்ன இப்படி பண்றிங்க என்றாள்.. ஏன் உனக்கு பிடிக்கலயா என்ேறன்.. ம்கூம் இப்படி எல்லாம் பண்ணக் கூடாது என்று போய் விட்டாள்… எனக்கு தெரியும் ்அவளை துூண்டி விட்டேள்ன..

இன்னும் ஒரு மணி நேரத்துக்குள் நிச்சயமாய் அவள் வராமல் இருக்க மாட்டாள்..தவிக்க ஆரம்பித்திருப்பாள்… நான் நினைத்த மாதிரி ஒரு மணி நேரம் கழித்து பாட்டி ஆப்பம் கொடுத்தாங்க என்று எடுத்து வந்தாள்.. நான் வேணாம் எனக்கு உன் ஆப்பம்தான் வேணும் என்றேன் சிணுங்கலாய்… இப்படி எல்லாம் பண்ணக் கூடாது என்றாள்.. ஏன் உனக்கும் பிடிச்சிருக்குதானே என்றேன்.. ம்கூம் எனக்கு பிடிக்கல…என்றாள் பொய் சொல்லாத நீ எனக்கு உன் ஆப்பத்த தந்தாதான் நான் உன் கொலுசை தருவேன் என்றேன். ெகாலுசா அது உங்ககிட்ட எப்படி வந்தது.. என்றாள்.. பாத்ருமில இருந்து நான்தான் எடுத்து ெவச்சுக்கிட்டேன் என்றேன்.. சரி கொடுங்க நான் ேபாணும் என்றாள்.. தர மாட்டேன் நான்தான் போட்டு விடுவேன் என்றேன்..

இது என்ன விளையாட்டு என்றாள் சிணுங்கலாய்.. விளையாடலயே இனிமேதான் விளையாடணும் என்றேன்.. சரி நான் போறேன் என்றாள்.. நீ போனின்னா திரும்ப வரக் கூடாத எ்ன்றேன்.. சரி நான் இப்ப என்னதான் பண்ணணும் என்றாள்.. அவளுக்கு விருப்பம் இருப்பது புரிந்து விட்டது.. இப்படி உட்கார் கொலுச மாட்டி விடேறன் என்றேன்.. வேற எதும் பண்ணக் கூடாது என்றாள்.. சரி உட்கார் என்றேன் அவள் பெட்டில் உட்கார்ந்து காலை மடித்துக் கொண்டாள்.. நான் கதவை தாளிட எதுக்கு கதவ சாத்தறிங்க என்றாள்.. சும்மாதான் என்றேன்.. எனக்கு அதுதான் முதல் ெப்ண் அனுபவம். என்பதால் படபடப்பாயிருந்தது.. அவள் பாதியில் மறுத்து விடக் கூடாது என்று தவிப்ேபாடு அவள் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து கொலுசை எடுத்ேதன்..

அவள் காலை எடுத்து என் மடியில் வைத்துக் ெகாள்ள ம்ம் என்று அவள் சிணுங்கினாள்… நான் கொலுசை மாட்டாமல் காைல ெமதுவாய் தடவிக் கொடுத்ேதன்.. கூச்சமா இருக்கு என்று அவள் காலை இழுக்க நான் விடவில்்ல.. நான் ஒணணுமே பண்ணலயே என்றேன்.. கொலுசை மாட்டி வி்ட்டு புடவையை உயர்தி கெண்டைக் காைல தடவி அப்படியே மேலெ கொண்டு ேபாக அய்யோ ேவணாம் என்றாள். நான் விடாமல் காலை இறுகப் பிடித்து என் மடியில் ்வைத்துக் கொண்டு கையை பாவாடைக்குள் கொண்டு போனேன்.. அப்படியே தொடைய மெல்ல தடவிக் கொடுக்க அவள் அப்படியே ெசாக்க ஆரம்பித்தாள்..

அவள் ்இப்போது திமிரவில்ைல.. என் கை உள்ளே ேபானது.. அவள் நெஞ்சு விம்ம கண்ணை முீடி பின்புறம் சாய்ந்து கொண்டாள்..கையை கீழ°த்தொடை வழியாய் அப்படிய கொண்டு போனேன்.. சாமானை தொடாமல் சூத்தின் கீழ்ப்புறத்ைத வருடி விட்டேன்.. அவள் சுத்தமாய் வயமிழந்து விட்டாள்..கையை மேலே கொண்டு வந்து அவள் கூதியை வருடினேன்.. பிளவில் ேமலும் கீழுமாய் வருட அவள் ெபரிதாய் மு்ச்சு விட்டாள்.. நடுவிரலை பிளவுக்குள் நுழைத்து நிமிண்ட ஆஆ என்று அப்படியே பின்னுக்கு சாய்ந்து விட்டாள்… நான்புடவையை வழித்து உயர்தினேன்… ஆஆஆ இதோ அவள் அப்பம்..

அவள் இரண்டு காலையும் விரித்து வைத்து அதில் வாயை வைத்தேன்..நாக்கால் வருடி உறிஞ்ச அவள் அப்படியே படுத்து விட்டாள்.. நான் இரண்டு கையையும் சூத்தின் கீழ் கொடுத்து தாங்கிப் பிடித்து கசக்கியபடி புண்டையில் வாயை வைத்து விளையாட ஆரம்பித்ேதன்… அப்போது எதோ சத்தம் கேட்க் பளிச்சென்று வாறிச் சுருட்டிக் ெகாண்டு எழுந்தாள்.. ஏன் என்றேன்.. யாராவது வந்துருவாங்க ராத்திரி ெவச்சுக்கலாம் என்று எழுந்துஉடையை சரி பண்ணிக் கொண்டு எழுந்து ேவகமாய் கதவு திறந்து ேபாய் விட..

சட்டென்று உச்ச கட்டத்தில் விளக்கைணந்த மாதிரி தவித்தேன்.. இருப்பு கொள்ளமால் அரை மணி நேரம் கழித்து கீழே போய் அவள் பின்னாலயே சுற்றி திரிந்தேன்… என்ன இப்படி ஏமாத்திட்டே என்றேன்…அதான் ராத்திரி வர்ேரன்னு சொன்னேன்ல என்றாள் இரகசியமாய்.. நிச்சயமா வருவியா என்றேன்.. வர்ேரன் ேபாங்க பாட்டி பாத்துடப் ேபாறாங்க என்றாள்.. நீ வரைலன்னா நான் உன் ரு°முக்கு வருவேன் என்றேன்்்்நீங்க வர வேணாம் நானேன வர்ரேன் ேபாங்க என்று அனுப்பி வைக்க நான் அந்த ேநரத்துக்காக தவிப்போடு காத்திருந்தேன்.. மணி பத்தானது..கீழே விளக்கைணந்த பிறகு மெல்ல அவள் படியேறி வருவது தெரிந்தது..

நான் படுக்கையில் போய் அமாந்து கொள்ள.. கதவு திறந்து அவள் எட்டிப் பார்த்து காமமாய் சிரித்தாள்.. அவள் இப்ேபாது புதுசாய் புடவை மாற்றி அலங்காரமாய் இருந்தாள்..காட்டன் புடவையை மாற்றி மெல்லியமஞ்சள் சிபான் புடவை கட்டி இருந்தாள்… ரவிக்கை இறுக்கமாய் அணிந்திருந்ததால் முலைகள் திமிறிக் கொண்டு ெதரிந்தன.. உள்ள வா என்று அவள் கையை பற்றி இழுத்து ெகாண்டு கதவை தாளிட்டேன்்்்..மறுபடி பாதியில ேபாக் கூடாது என்றேன்.. மாட்டேன் விடியற வரை இருக்கேன் என்றாள்.. நான் கட்டிலில் அமர்ந்து அவைள இழுத்து என் மடியில் அமர வைத்துக் ்கொண்டேன்..

அவளை இறுக கட்டிக் கொண்டு மாராப்புக்குள் கை விட்டு வயிற்றை தடவிக் கொடுத்தேன்..முலைலயின் கீழ்புறத்ைத தடவிக் கொடுத்தபடி கன்னத்தில் முத்தமிட்டேன்.. என்னை ரொமப் பிடிக்குமா என்றாள் என் காதில் ெராம்ப என்றவன் ்அவள் மாராப்பை விலக்கி விட்டு மரரில் முக்ம் பதித்தேன்..காலைல நீ குளிச்சதப் பார்த்ததிலர்ந்து எனக்கு ரொம்ப மு°டாயிருச்சு என்றதும் குளிச்சதப் பார்த்தியா எப்ப என்றாள்.. ஒண்ணும் தெரியாத மாதிரி நடிக்காத நான் பாக்கணும்னுதான நீ ஒவ்வொண்ணா அவுத்து காட்டினே என்றேன்… அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல நீயா எதாவது நினைச்சுக்காத என்றாள்..

நான் எதையும் காதில் வாங்காமல் ஆட்டத்தில் மும்முரமானேன்.. முதுகில் ்முகம்்வைத்து தேய்த்தபடி இரண்டு கையையும் முன்னுக்கு கொண்டு ேபாய் அவள் கனத்த முலைகளை பிளவுசோடு சேர்த்து கசக்கி உருட்டினேன்.. அவள் முகத்தை திருப்பி எனக்கு முத்தம் கொடுத்தாள்.. உதடடேடாடு உதடு வைத்து உறிஞ்சியபடி புடவைய வழித்து உள்ளே கையை விட்டேன்… அவள் என் பனியனை கழட்டி விட நான் கொசுவத்தை பிரித்து அவள் புடவையை அவிழ்த்ேதன்.. பாவாடைக்குள் கை விட்டு தொடைகளை அழுத்தி பிைசய் அவள் ரவிக்கை பட்டனை பிரி0த்தாள்… பிராவுக்குள் முலைகள் திமிறிக் கொண்டிருக்க..

நான் அதில் வாய் வைத்து அப்படியும் இப்படியுமாய்தேதய்த்தேன்.. ைககள் அவள் ெதாடை இடுக்கை தாண்டி சாமானுக்குள் விைளயாடியது… அவள் பிராைவயும் ்அவிழ்த்து விட்டு என் தலையை முலையில் வைத்து அழுத்த நான் என் வாய்க்குள் திணித்துக் கொண்டு சப்ப ஆரம்பித்தேன்… அவள் என் ஷார்ட்சை அவிழ்தது விட என் புல் துள்ளிக் கொண்டு எழுந்தது.. அவளை கட்டிலில் சாய்த்தேன்.. பாவாடை முடிச்சை ேதடி அவிழ்த்து அதை உடலிலிருந்து உருவிப் ேபாட்டேன்..

இரண்டு பேரும் அம்மணமாய் பின்னிப் பிைணந்து சூடேற்றிக் கொண்டோம்…நான் அவளை மண்டி போட வைத்து பின்புறமாய் ஏறி அடித்தேன்.. உம்உம்ெமன்று நான் குத்த குத்த அவள் உடம்பு முன்னும் பின்னுமாய் ேபாய் வந்தது.. இரண்டு நிமிசத்தில் என் பூல் கக்கி ஓய இருவருமாய் தளர்ந்து படுத்ேதாம்.. பின் விடிய விடிய அவளை மாறி மாறி ஷாட் எடுத்து என் ஆசைகளை தணித்துக் கொண்டேன். நான் ஸ்டேசனில் ட்ரயினுக்காக காத்திருந்த ேபாது… இந்த ேகாச் எங்க நிக்கும் பாத்து ெசால்லுங்க என்ற குரல் கேட்டு நிமிர்ந்தேன்.. அவளுக்கு முப்பது வயதிருக்கும்.. நல்ல வளப்பமான உடம்பு… விரித்த குடை மாதிரி நல்ல அகலமான குண்டி.. முலை இரண°டம் எடை தாங்காமல் ரவிக்கைக்குள் திமிறிக் கெரண்டிருந்தது…

நான் அவள் காட்டிய டிக்கெட்டிை வாங்கி பார்த்ேதன்… என் ேகாச்தான் அவளுக்கும்.. இங்கதான் வரும் உக்காருங்க என்றேன்.. அவள் பையை பக்கத்தில் வைத்து விட்டு அமர்ந்தாள்.. ஒரு வாட்டர் பாட்டில் வாங்கிட்டு வர முடியுமா எனக்காக என்றாள்.. ஒ அதுக்கென்ன வாங்கிட்டு வர்ேரன் என்று ேபாய் ஒரு ஒரு லிட்டர் செவன் அப் பாட்டிேல வாங்கி வந்ருது கொடுத்ேதன்.. இது எதுக்குங்க என்றவள் பணம் தந்தும் நான் மறுத்தேன்.. நான் அவளை கணக்கு பண்ணி விட்டது அவளுக்கு புரியவில்லை.. எப்படியாவது அவளை மடக்கி விட அதுதான் ஆரம்பம்… நீங்க சினிமா ல நடிக்கறிங்களா என்றதும் சினிமாலயா என்று சிரித்தாள்..

நான் அவ்வளவு அழகாகவா இருக்கனே். என்றாள்.. பின்ன நீங்க அழகுன்னு யாருமே உங்களுக்கு சொல்லலயா என்றேன்.. சும்மா புளுகாதிங்க என்று வெட்கப்பட்டாள்… அப்படியே பேச்சு வளர்ந்து அவள் நம்பர் வாங்கி வீட்டுக்கு வரலாமா என்றேன்.. எதுக்கு என்றாள்.. அதுக்குதான் என்றதும்.. முறைத்தாள்.. எனக்கு உன் வயசுல ஒரு பையன் இருக்கான் என் மேல ேபாய் ஆசைப்படறேங்கறியே என்றாள்.. இப்படி தளதளன்னு வயசுப் பொண்ணை விட அழகா இருக்கிங்க யாருக்குதான் உங்க ேமல ஆசை வராது என்று அடுத்த பிடடை ேபாட்டதும்.. ெபாய் எல்லாம் சொல்லாத என்றாள்..நிஜமாதான் சொல்றேன்..

நீங்க சரின்னு சொன்னா நான் உங்களை கல்யாணம் பண்ணி குடும்பம் நடத்த கூட தயார் என்றதும் களுக்கென்று சிரித்தாள்…நிஜமா அழகா இருக்கனா நான் என்றாள்..பின்ன பொய்யா செரல்றேன் என்றேன்.. ம்ம் என் புருசனுக்குதான் இதை ரசிக்க ெதரியல என்றாள்.. அதற்குள் டி்ரெயின் வந்து விட இருவரும் ஏறினோம்.அவளுக்கு பின்னால் ஏறின நான்்சூத்தை பிடித்து ஒரு அழுத்து அழுத்தினேன்.. இருவருக்கும் எதிரி எதிர் பர்த்தாய் அமைந்த விட்டது.. வண்டி புறப்பட்டது கூட்டமாய் ்இருந்ததால் ஒருவரை ஒருவர் பார்வையால் பேசி அனுபவித்துக் கொண்டேமான்.. அவள் துூங்கி விட்டாள் எனக்குதான் துூக்கம் வரவில்ைல… நானும் ஒரு வழியாய் துூங்கி நாலு மணிக்கு விழித்துக் கொண்ட ேபாது அவளும் விழித்திருப்பது ெதரிந்தது.. அப்போது என் ெசல்ேபான் ஒலிக்க எடுத்்தேன்.. பேசியது எதிர் பர்த்திலிருந்த ஆண்டிதான்..

. ஏன் துூக்கம் வரலயா என்றாள் ரகசியமான குரலில்… ஆமா உங்களையே நினைச்சட்ருந்தா எப்படி துூக்கம் வரும் என்றேன்.. ஒரு முத்தம் தந்தா ேபாதுமா என்றாள் கிளுகிளுப்பான குரலில் ம்ம ேபாதும் ஆனா எப்படி என்றேன்.. அப்போது ட்ரயினில் ்கூட்டம் குைறந்து இருந்தவர்களும் உறங்கிக் ெகாண்டிருந்தார்கள்.. நீ ெலட்ரினுக்கு போ வர்ரேன் என்றாள்..ந ான் உற்சகாமாய் இறங்கி உடனே ெலட்ரின் போய் கர்திருக்க அய்ந்து நிமிசம் கழித்து அக்கம் பக்கம் பார்த்தபடி அவளும் ெலட்ரினுக்குள் நுழைய நான் கதவை தாளிட்டேன்.. நீ தர வேணாம் நான் தர்ேரன் என்று அவளை கட்டி பிடித்து எல்லா இடத்திிலும் முத்தம் கொடுத்ேதன்.. கதவோடு சேர்த்து சாய்த்து அவள் இரண்டு முலையையும் கனியக் கனிய கசக்கினேன்..

அவள் கை என் ேபண்டுக்கள் இருந்த பூலை கிளப்பி விட்டது.. ஏன் திடீன்னு மு°டாயிருச்சா என்றேன் ஆமா என்றாள்… நான் தொடை இடுக்கில் கை விட்டு அவள் புண்டையயை நோண்டினேன்.. கீழே குனிந்து அவள் புடவைய உயர்த்தி விட்டு அவள் சாமானில் வாய் வைத்து உறிஞ்சினேன்…எப்படி வேல செய்றது என்றேன்.. அதல்லாம் செய்ய முடியாது சும்மா ஆசை தணிச்சுக்க அப்றம் இன்னொரு நாள் பாாக்கலாம் என்றாள்..

நான் அவளை திருப்பி சுவேராடு சேர்த்து நிற்க வைத்து பேண்ட்ேடாடு அவள் குண்டியில் வைத்து ேத்ய்த்தபடி முலைகளை கசக்கிக் கொண்டே வர அவளும் தன் குண்டியயை என் பூலில் அைசத்து அைசரத்து ேதய்த்து ஒரு வழியாய் கசிய வைத்தாள்.. இருவரும்ஒருவரை ஒருவர் கட்டித் தழுவி மெல்லெலட்ரினை விட்டு வெளியே வந்து பழையபடி பர்தில் படுத்து பார்வையால் ரசித்துக் கொண்டோம்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *