Tamil Sex Stories – தங்கையின் டியுசன் – 2 Like

Tamil Sex Stories – தங்கையின் டியுசன் – 2

Tamil Sex Stories என் தங்கை என்ன அன்னா? இப்படி பன்னிட்டிங்க , சிசிச்சீசி, எண்டு அவன் திரவத்தை அவல் வாயில் இருந்து துப்பினால், அவன் ஹ்ச்ச்ஷ்ச்ச்ச்ஷ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ் என்டு சிரித்தான்,

சரி அன்னா இது பொதும் பொங்க, பொய் படிங்க, உடனே, அவன் துனியை பொட்டு கொண்டு ஒடினான் , 1 மனிக்குர் எல்லாம் படித்து முடித்து விட்டான்.

This story is part of a series:

Tamil Sex Stories

Tamil Sex Stories

உடனே என் தங்கை அவனை எப்படி படிக்க வைக்கவேண்டும் என்ட மந்திரத்தை கத்து கொண்டால் அது தான் sex,,,

அடுத்த நால் வந்தது, அவனால் சரியாக படிப்பில் கவனம் செலுத்த முடிந்த்து, 2 மாதம் பொனது அவனும் அனைத்து பாடத்திலும் முன்னேரினான், மருபடியும் porn movies பார்க்க ஆரம்பித்தான்.

என் தங்கை என்ன ஆச்சி அன்னா மருபடியும் பார்க்கிரிங்கலா,, அவன் ஆமா அக்கா,,இந்த பட்த்துல வர மாதிரி எல்லாம் பன்ன்னும், bathrom போர்ரேன், நிங்க வாரிங்கலா என்டு கேட்டான்.

அவன் நிலமையை புரிந்து கொண்ட என் தங்கை சரி அன்னா என்டு சொல்லவும் வேகமாக ஒடினான். அவல் bathroom சேண்றால் அவல் வருவதுக்குல் பாலா நிர்வானமாக நிண்டான் அவன் சுன்னி இருப்பு ராடு போல படம் எடுத்த்து.

ஆனால அவன் குன்னை முடி அப்படுயே இருந்த்து, அக்கா என்னோட குன்னை ரோம்ப பேருசு ஆயிட்டு , இன்னிக்கி உங்க மொலை கசக்கி பார்கனும் , ஆசையா இருக்கு தருவிங்கலா அக்கா என்டு கேட்டான், உங்கலுக்கு இல்லாத்தா? பால அன்னா, கண்டிப்பா தாரேன்.

உடனே அவன் seating bathroom சரியாக் அடைத்து அவன் அதில் அமர்ந்தான் என் தங்கை அவன் தொடை மிது அமர்த்தி அவல் மொலை ஆசையாக் கசக்கி விலையாடினான், முதல் முரை ஒரு ஆடவன் அவல் மொலை கசக்கு போது அவலுக்கு சுகம்மும் வலியும் எர்பட்ட்து.

அக்கா ni8ty remove பன்னுங்க அப்போம் தான் நான் பால் குடிக்க முடியும் எண்டு சொன்னான், உடனே அவலும் கலத்தினால், பாலவின் முன் அரை நிர்வானமாக நிண்டால், ஜட்டி மட்டுமே போட்டு இருந்தால்.
ஓரு பொண்னை அரை நிர்வனமாக பார்க்கும் பாலவிர்ர்கு சுன்னி துக்கியது, அன்னா கில இருங்க அது உடச்சிட்டினா பிரச்சனை தான், அவனும் கிலே இருந்தான்.

என தங்கை அவன் மடியில் பொய் இருந்தால், உடனே அவன் 2 காம்பையும் உருட்டி உருட்டி விலையாடினான் , அவல் வலது மொலையை சப்பி கொண்டே இட்து மொலையை கசக்கி விலையாடினான்.

என் தங்கை சுகம் வேதனையில் ஆஆஆஆ,,,ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்,,, என்டு சத்தம் எலும்பினால். என் தங்கையின் முகம் கலுத்து என்டு முத்தம் இட்டு கொண்டே அவல் இதலை கவ்வினால், ஹ்ஹ்ஹ்ம்ம்ம்ம்ம்ம், என் தங்கையும் அதர்க்கு ஒத்துலைத்தால் இருவரும் காதலர்கலை பொல் முத்த மலை பொலிந்தார்கல்.

பாலா சந்தர்பத்தை பயன் படுத்தி அவல் ஜட்டிகுல் விரலை விட்டு புண்டையை தடவினான். என் தங்கை பால அன்னா அங்க தொடதிங்க, இப்ப வேண்டாம் பிரகு தாரேன் என்டு அவல் அவனிடம் கண்டிப்பாக சொன்னால்.

உடனே பால அக்கா ஒரே ஒருக்கா உங்க இத காமிங்க ஜட்டி இல்லாமா பார்க்கனும் , plese plses plese plese plese என்டு அவலிடம் பிச்சை கேட்காதா அலவிர்க்கு கேட்டான், இருதில் என் தங்கை பார்க்க மட்டும் சம்மதம் சொல்லினால்.

அவல் எலும்பி அவல் ஜட்டியை அவல் முட்டி அலவிர்கு கிலே இரக்கினால். அவல் சின்ன, சின்ன, புண்டை முடிகலும், அந்த புண்டை வேடிப்பும் அவனை நிலை கொலைய சேய்த்து. உடனே வேரி பிடித்தவன் பொல, அவல் புன்ண்டையை அவன் நாக்கால் கவ்வினான் பாலா.

இதை எதிர் பார்க்காத என் தங்கை நிலை குலைந்து பொனால், அவலால் தடுக்கவும் முடியவில்லை, அதை அனுபவிக்க வேண்டும் என்டே என்னினால், பாலா அவன் நாவை குர்மையான் அம்பாக்கி என் தங்கையின் புண்டை பிலவில் நாவை துலைத்து நக்கினான்,

என் தங்கை அப்படியே பொய் seating bathroom பொய் இருந்து விட்டால், ஆனால் அவன் நக்குவதர்க்கு எர்ப்ப அவல் தொடையை விலக்கி, புன்டையை நக்க கொடுத்தால், அவன் தலையை அவல் புன்ண்டையோடு சேர்த்து இருக்கினால்.

பாலா அவல் புண்டை பருப்பை அவன் நாவால் தொடவும், முதல் , முதல் , ஒரு ஆடவனின் காம லிலையால் என் தங்கை அவல் தன்னிரை அவன் வாயிலே அடித்தால்,
ஜ்ஜ்ஹ்ஹ.

பாலா உடனே அவன் சுன்னியை சப்ப கொடுத்தால், வேகமாக என் தங்கையின் வாயில் ஒத்தான், இனி தான் கதை சுடு பிடிக்க போகிரது, இந்த னேரத்தில் நான் bathroom door தட்டினேன்.

என் தங்கை பயந்து விட்டால், அன்னா நான் தான் என்டு பதரி பதரி பதரி பதில் சொன்னால், நானும் இப்படி ஒரு சம்பவம் இருக்கும் எண்டு நினைக்க வில்லை, அவல் பதிலை கேட்டு நானும் திரும்மி சேன்டு விட்டேன்.

பாலாவும் 5 நிமிட்த்துல் அவன் விந்தை என் தங்கையின் மொலையில் அடித்தான், 2 பேரும் அவர்கலை சுத்தம் சேய்து திரும்பவும் டியுசன் பொய் இருந்து கொண்டார்கல்.

அடுத்த நால் வந்தது, அவனால் சரியாக படிப்பில் கவனம் செலுத்த முடிந்த்து, 6 மாதம் பொனது அவனும் அனைத்து பாட்த்திலும் முன்னேரினான், மருபடியும் porn movies பார்க்க ஆரம்பித்தான்.

என் தங்கை என்ன ஆச்சி அன்னா மருபடியும் பார்க்கிரிங்கலா,, அவன் ஆமா அக்கா,,இந்த பட்த்துல வர மாதிரி எல்லாம் பன்ன்னும், bathrom போர்ரேன், நிங்க வாரிங்கலா என்டு கேட்டான்.

இல்லை பாலா அன்னா,,,விட்டல எல்லாரும் இருக்காங்க, நாலைக்கு 10 மனிக்கு வாங்க Sunday யாரும் இருக்க மாட்டங்க எண்டு சொன்னால். அவன் அடுத்த நால் காலை 9 மனிக்கே வந்துவிட்டான்.

என் தங்கை வாங்க அன்னா விட்டுல யாரும் இல்லை, 10 மனி சொன்னா நிங்க 9 மனிக்கு வருவிங்கனி தேரியும், அதான் 10 மனி நி சொன்னேன்.

விட்டுன் கதவை எல்லாம் என் தங்கை அடைத்தால், விட்டில் ஓரே ஒரே சிரிய ரும் உண்டு அதில் ஒரு Double size கட்டில் உண்டு, அதில் பால அன்னா இருங்க எண்டால் என் தங்கை , அன்னா நிங்க போட்டு இருக்க tea- shirt கலதுரேன் என்டு கலத்தினால். குடவே அவன் அனிந்து இருந்த shots கலத்தினால்.

என் தங்கை ஒரு rose color Ni8ty அனிந்து இருந்தால் ,பால அன்னா உங்க மடியில இருக்கவா? என்டு கேட்டால், அவனும் சரி எண்டான், என் தங்கை அவன் மடியில் போய் அமர்தால், அன்னா எனக்கு இத பத்தி நல்லா தேரியாது, பார்த்து பன்னுங்கனா என்டு கேஜ்ஜலாக கேட்டால்.

அவன் சரி அக்கா, என்டு என் தங்கையை வேரித்து பார்த்து கொண்டு இருந்தான், என் தங்கை அவன் sex தொடங்கவதிலிம் அவனுக்கு பயம் இருக்கு என்டு, அவன் கையை பிடித்து அவல் மொலையில் கொண்டு வைத்தால்.

இரண்டாம் தரம் மொலை அமுக்கி பார்க்கும் பாலவிர்க்கு , மனம் துக், துக், துக், என்டு அடித்த்து, என் தங்கைக்கும், துக், துக், துக் என்டு அடித்த்து ,அக்கா ரோம்ப பேருசு அக்கா ,ஆஆஅ என்டு உலரி கொண்டை கசக்கினான்.

அவல் உதடை இவன் உதடால் கவ்வி சப்பினான், என் தங்கையின் நாவும் அவன் நாவும் பொட்டி பொட்டு எச்சிலை பரிமாரியது, அவன் என் தங்கையின் மொலையை கசக்கும் பொது ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ் என்டு வலி உலரினால் என் தங்கை.

இருதியில் என் தங்கை முலுமையாக நிர்வானம் ஆக்கி அவலை அவல் புண்டையம் நக்கி எடுத்தான், அடுத்து என் தங்கை அவன் ஜட்டியை கலத்தி பார்த்தால், அலகாக சவரம் செய்து இருந்தான் அதில் இரன் வேட்டு காயம் இருந்த்து அந்த சுன்னியில்.

அவல் பால ஆன்னா எப்படி ஆச்சி என்டு கேட்டால், அவன் சவரன் சேய்யும் பொது பட்டு விட்ட்து என்டு சொன்னான் அவல் அந்த இட்த்திர்கு முத்தம் கொடுத்து அவன் சுன்னியை சப்பினால், 3 நிமிட்த்தில் விந்து வந்த்து.

ஒரு 15 நிமிடம் இடைவேலி பிர்பாடு அக்கா நான் உங்கல ஒக்கபோரன் என்டு அவன் சுன்னியை அவல் புண்டையைல் சேலுத்தினான், அது உல்லை சேல்ல வில்லை , அவன் சுன்னி நுனி மட்டும் மேதுவாக நுலையும் அதர்க்குல் என் தங்கை கத்து விடுவால், கன்னி புண்டையை ஒப்பது சும்மாவா? அதர்க்கு எத்தனை புஜை சேய்ய வேண்டும் இது என் தங்கைக்கும் தேரியவில்லை அவனுக்கும் தேரியவில்லை.

அக்கா இதை பத்தி என்னோட friends கேட்கவா ? எண்டான் பாலா சரி எண்டால் என் தங்கை phone ஆன் சேய்து டேய் இப்படு பன்னுனேன் டா என்ன பன்ன என்டு கேட்டான் , என் தங்கை phone speaker போட சொன்னால், அவன் டேய் நான் வந்து ரேக்காக்கு சொல்லி தாரேன் டா, பிரகு அவா உனக்கு சொல்லி தருவா என்டான்.

டேய் எதும் பன்னி baby form அகிரமாடா, வேனாம், நான் help பன்னுரேன் சொன்னான், phone cut ஆனது அவன் sorry அக்கா என்னோட் frieds Masuturation தான் பார்த்து இருக்கேன், அதான் ஒக்குரது தேரியல, என்டு கங்கலங்கினான்.

உடனே என் தங்கை பால அன்னா விடுங்க உங்க நன்பன் கூடுங்க அவன் எனக்கு சொல்லி தருவான், நான் உங்கலுக்கு சொல்லி தாரேன் என்டு அவன் அலுகையை நிருத்துனால்.

என் தங்கை மிகவும் பயப் பட்ட்டால், யார் என்டு தேரியதவனிடம் உடம்பை காட்ட போரேமே என்டு அவல் கன் கலங்க்கியது, கிருக்கனுக்கு வால்கை பட்டால, உடம்பை விர்கதான் சேய்ய வேண்டும் என்ட பலமொலியை நினைத்து பார்த்தால்.

ரி பால அன்னா உங்க நன்பன் கூடுங்க எண்டவுடன், அவனும் phone சேய்து விலாசத்தை சொன்னான், அவன் 10 நிமிட்த்தில் தேருவில வந்து phone சேய்தன்.

பால உடனே அக்கா அவனை குட்டி வாரேன் என்டு வேலியே சேன்டு கூட பொனான், என் தங்கை முலு நிர்வானமாக இருந்தவல் உடனே அவல் ஜட்டி மட்டும் எடுத்து பொட்டால், அவல் மொலை மரைக்கவில்லை.

10 நிமிட்த்துல் விடு துரக்க படும் sound கேட்ட்து, அங்கு இருந்து பால,,பாலவின் நன்பன், மட்டும் இல்லாமல் 44 வயது மதிக்க தக்க ஒரு பேரியவனும் வந்தான், அவனை பார்த்தாவுடன், என் தங்கை அவல் மார்பை மரைத்து, அல தொடங்கினால், என்ன பால அன்னா இப்படி பன்னிட்டிங்க.

உடனே அவன் நன்பன், சாரி அக்கா, நான் MEDICAL CENTRE பொனேன், அவரையும் ACCEPT பன்னாதான் CONDOM தருவேன் சொன்னாரு, அதும் மட்டும் இல்லை இவர் MEDICAL REP SO PROBLEM இல்லை என்டு என் தங்கை சம்மதிக்க வைக்க மன்டாடினான்.

உடனே medical rep இங்க பாரு பாப்பா? உன்னோட எல்லா விசயத்தை பால சொன்னான், அவன் exam pass பன்ன்னும் நி அவனுக்கு நி உதவி பன்னுர, இந்த விசயம் உனக்கும் தெரியல் பாலவுக்கும் தேரியல, எனக்கு நல்ல தேரியும் , நான் உனக்கு சொல்லி தாரேன் பாலக்கு நி சொல்லி கொடு, உனக்கு எந்த MEDICAL பிரச்சனைம் வராது, நான் medical rep,,so,,இனி நி சரி நா, தொடங்க்லாம்.

என் தங்கை தலை ஆட்டி கொண்டு, அவல் மார்பு பகுதியில் இருந்த கையை எடுத்தால். உடனே பாலவின் நன்பன் சேம figure பிடிச்சி இருக்காடா, என்டு பாலவிர்க்கு வால்த்து பகிர்தான். அந்த னேரத்தில் medical rep phone அடித்த்து, , முக்கியமான போன் கால் டா, பேசிட்டு வாரேன் , அது வரை நி பாப்பவை கவனி என்டு, அவன் போன் எடுத்து பேசினார், உடனே அங்கில் போன் வேலியே போய் பேச வேண்டாம், problem ஆகும், இங்கையை பேசுங்க என்டு சொன்னால், அவரும் சரி டா பாப்ப்பா எண்டார்.

பாலவின் நன்பன் அவன் மேலஆடை மட்டும் அவன் ஷாட்சை கலத்து ஜட்டி ஒட நிண்டான், பால் நல்ல பாரு டா, நான் ரேக்காவ பன்னுரது என்டு சொல்லி , கட்டில் மேல் எரி என் தங்கையின் பின்னால் போய் அவன் இருந்தான்.

அவன் பாலவின் நன்பனை உன் name ரேக்கா தான் என்டு என் தங்கையின் காது அருகில் பொய் கேட்டான், அவல் உம் என்டு சொன்னால். தொடங்கலாமா என்டு கேட்டு கொண்டே,,,

தொடரும், அதரவும் மட்டும் வேண்டும்,,,,

Save

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *